Elevråd/Matråd

På Hågadalsskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter vad gäller deras utbildning och hur deras arbetsplats - skolan - ska vara utformad. Eleverna får träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Eleverna planerar även gemensamma aktiviteter och projekt.

En gång per termin anordnar elevrådet ett så kallat Matråd. Representanter från Kost & Restaurang, Eriksbergsskolans kök, Hågadalsskolans kök och elevrådet sitter då med och diskuterar frågor rörande mat och matsalsmiljö etc.

Elevrådet består av två representanter från varje klass.  Genom återkommande klassråd tar representanterna med sig klassens frågor till Elevrådet. 

Elevrådet träffas en gång i månaden och leds av skolans rektor.

Tid/plats för elevrådsmöten
åk 1-3  08.30-09.00 Ugglans fritids
åk 4-6  09.00-09.30 Ugglans fritids

Mötestider hösttermin 2017
Tisdag       5/9
Onsdag     4/10
Torsdag    9/11
Fredag      8/12

Protokoll:

Elevrådsprotokoll 17-10-04

Elevrådsprotokoll 17-09-05

Elevrådsprotokoll 17-06-02

Elevrådsprotokoll 17-04-27

Elevrådsprotokoll 17-03-29

Elevrådsprotokoll 17-02-28

Elevrådsprotokoll 17-01-23

Elevrådsprotokoll 16-12-08
Matrådsprotokoll 16-11-09

Elevrådsprotokoll 16-10-11
Elevrådsprotokoll 16-09-05

 


Matrådsprotokoll   16-04-28
Elevrådsprotokoll  16-03-01
Elevrådsprotokoll 16-01-25

Elevrådsprotokoll   15-12-11
Matrådsprotokoll   15-11-05
Elevrådsprotokoll  15-09-30
Elevrådsprotokoll 15-09-01

22 september 2016