ELEVHÄLSA

Skolans elevhälsoteam

Mona Granqvist, rektor
Lisa Ekblom, spec.pedagog
Åsa Kronosjö Ljungberg, spec.lärare

Helena Oltner, spec.lärare
Lisa Linnarsson, skolsköterska
Kia Jabbari, skolpsykolog

Helena Oltner, Krister Lundahl, Åsa Kronosjö Ljungberg, Mona Granqvist,
Kia Jabbari, Lisa Ekblom, Lisa Linnarsson, Yvonne Thorell

22 september 2016